Pinterest

fagert pinterest

På Pinterest har vi pinnat upp bilder på anslagstavlor per varumärke (t ex sytt med Burda mönster). Andra exempel på anslagstavlor är:

  • Gratis symönster
  • Redesign - återbruk
  • Tutorials - tips och tricks
  • Sy medeltids- och historiska mönster
  • Vintage 
  • Skapa med spillbitar
  • Virkmönster

Här kan du alltså se vad andra har sytt, vilka material de använt och så vidare. Mycket inspirerande!

Copyright © 2019 fagert.se